schadelijk voor mens en dier 

Je kunt ziek worden van ratten of muizen als je met de dieren zelf, of met hun uitwerpselen in contact komt. Niet alleen door direct contact, maar ook door het inademen van besmette lucht, het eten van besmet voedsel, of als je gebeten of gekrabd wordt door een rat of muis.

Niet alleen jij, maar ook je hond of kat kan door knaagdieren overgebrachte ziektes oplopen. Honden kunnen bijvoorbeeld ziek worden door besmet water te drinken, of erin te zwemmen. Katten kunnen ziek worden, doordat ze ratten en muizen vangen.

opnamen door de lucht – Een teken van overlast van knaagdieren zijn hun uitwerpselen. Als je de uitwerpselen laat liggen, drogen de keutels op en verstoffen ze. Je kunt ziek worden door het inademen van stof dat in aanraking is gekomen met de urine of keutels van knaagdieren.

 • Inslikken – Je kunt ziek worden door het eten of drinken van door knaagdieren besmet voedsel of water. Dit gebeurt wanneer een rat of muis urineert op een voedselbron of in een watervoorziening of hier uitwerpselen achterlaat.
 • Direct contact – Je kunt ziek worden van knaagdieren, door direct in contact te komen met ratten of muizen zelf, hun uitwerpselen en hun urine. Dode knaagdieren zijn vaak besmet met veel bacteriën. Wees daarom altijd extra voorzichtig bij het aanraken of opruimen van dode knaagdieren
 • Beten en krabben – De kans dat je in Nederland wordt gebeten of gekrabd door een knaagdier is erg klein. Ratten en muizen zullen eerder voor je wegrennen dan je bijten of krabben. Toch kan het gebeuren dat je gebeten wordt door een knaagdier, misschien wel in het buitenland. Hoe je ziek kunt worden van hun beet is simpel, door het speeksel. Wanneer een rat je bijt, doorboort hij je huid, waardoor zijn speeksel (dat ziektes kan bevatten) in je lichaam terecht kan komen. Een krab van een knaagdier zorgt ervoor dat eventuele virussen en bacteriën die ze bij zich dragen, via het wondje dat jij eraan overhoudt, je lichaam kunnen binnendringen.

ziekte 

     Bron encyclopedie.medicinfo.nl


 • De symptomen van bovengenoemde ziektes zijn vergelijkbaar met griep klachten. Om een van bovenstaande ziektes te hebben moet je in contact zijn geweest met knaagdieren of hun uitwerpselen. Neem bij twijfel of je een gewone griep hebt, of een ziekte overgedragen door knaagdieren contact op met je huisarts.


 • Koorts
 • Misselijk of overgeven
 • Buikkrampen
 • Hoofdpijn
 • Spier en gewrichtspijn
 • Uitslag
 • Pijn op de borst
 • Hoesten


schade door ongedierte 

Schade aan uw bedrijfspand of woning

Ratten knagen continu om hun snijtanden kort te houden. De boventanden houden het object vast en de ondertanden snijden. Het glazuur op de tanden van ratten is harder dan ijzer of koper, waardoor ze overal aan kunnen knagen. Ze knagen door plastic en hout, beton, aluminium en andere metalen isolatie op zoek naar voedsel en water. De knaagsporen die ze achterlaten zijn heel onderscheidend.

Schade aan Veeteelt

Bij dieren verspreiding van o.a. varkenspest, pseudo-vogelpest, 

trichinosis en de ziekte van Aujeszky e.a.

Psychologische schade

Rattenfobie komt zeer veel voor en kan versterkt worden zodra er ratten in huis of in uw bedrijf zitten. Daarnaast is er vaak ook schaamte, overlast van ratten wordt meestal geassocieerd met slechte hygiëne.

Schade aan voorraden

Ratten zijn alleseters, met een duidelijke voorkeur voor het beste wat ze kunnen vinden. Doordat ze alles eten kunnen ze zich eenvoudig aanpassen aan hun leefgebied. Bruine ratten hebben een voorkeur voor granen, zwarte ratten eten het liefst vruchten, zaden en noten. dit brengt gezondheid risico's met zich mee, Ratten beschadigen meer voedsel dan ze eten. Gemiddeld eten ze ongeveer 15-30 gram per dag, maar omdat ze van verschillend voedsel een hapje nemen, maken ze dit allemaal onbruikbaar.de financiële schade kan hier door behoorlijk oplopen.