Rat-Attack

 

RATTENBESTRIJDING ZONDER GIF

Ik help bedrijven en agrariërs bij het bestrijden van ratten. Mijn werkgebied bestaat uit bedrijventerreinen en privéterreinen. Binnen deze terreinen schiet ik ratten op eigendomsgrond.  

Werkwijze met luchtbuks:  overdag bekijk ik het terrein en de mogelijke verblijfplaatsen van ratten zodat ik de juiste positie  kan innemen als het donker is . Met behulp van een thermocamera (warmtebeeld) lokaliseer ik de ratten. Het schieten doe ik met een pcp luchtbuks (pers). De ratten laat ik achter op de gewenste plaats.

Nauwkeurig: Er wordt alleen geschoten als de trefkans 100% is.

Zorgvuldig: Door voorzichtig bewegen en het gebruik van een geluidsdemper blijven de staldieren rustig en wordt voorkomen dat de dieren schrikken.
 
Werkwijze zonder luchtbuks:   als het schieten van ratten niet mogelijk zal ik in samen spraak klemmen inzetten. Deze klemmen zullen zo geplaatst worden dat andere diersoorten en kinderen niet bij de klem kunnen komen . 

Milieubewust en humaan: Als er rattengif(verboden 2023) wordt gebruikt zal er  een behoorlijke tijd overheen gaan voor rat overlijdt aan het gif. De rat zal het gif opnemen en er een geringe tijd rond mee rond lopen in zijn lijf. de rat is op het moment verzwakt en een makkelijke prooi voor roofdieren die op hun beurt ook vergiftigd raken. Het zou ook kunnen het gif via ratten in water terecht kan komen waardoor ook in het oppervlakte water en dit besmet raakt en daar mee een mogelijke kans ook in ons drinkwater terecht kan komen.
Het schieten van ratten daarmee zowel een milieuvriendelijke als een diervriendelijke manier door de directe afschot van het dier.
Ontheffing: Ik ben in het bezit van een ontheffing op de Wet natuurbescherming artikel 3.26 lid 1 binnen de provincie Flevoland. Er wordt uitsluitend gewerkt volgens de geldende wettelijke regelgevingen en ontheffingen.

Neem contact op: Bij vragen kunt u contact met mij opnemen. Het eerste bezoek is geheel gratis.   

Tel 06-24596173

Contact 


Mollen-Attack

Mollenbestrijding is vaak noodzakelijk om grote schade aan uw tuin, sportveld of bestrating te stoppen of juist te voorkomen.
Paarden kunnen kreupel raken als ze in een gang van de mol stappen. 
Mollen bestrijden is het voorkomen van meer schade, voor het vorkomen van een mollenplaag is iets waar u mij voor kunt inschakelen.
Er zal ter plaatse samen met u bekijken welke vorm van bestrijding en preventie van de mollen op uw terrein het meest geschikt is. Bij mollenbestrijding.

Contact

Tel 06-24596173